נהיגה מתקדמת

נהיגה מתקדמת

אנו מתרגלים ארגונים, מוסדות ,פרטיים ונהגים המעוניינים לשפר את נהיגתם.

נהיגה מתקדמת (נמ"ת), מטרתה היא להקנות למתרגלים ידע ומיומנות בהפעלת הרכב והישרדות בכביש.

האימון מתמקד בשלושה תחומים עיקריים, הנהג והרכב והסביבה.

אנו נבצע זאת בחלק עיוני ומעשי. התרגול מתבצע בסביבה סטרילית מאובטחת, עם מאמנים מקצוענים.

איך אנו עושים זאת ? בתחילה נתאסף כולנו להרצאה קצרה בעיקרי הנמ"ת, נדבר על כוונונים וטיפים שונים , חשיבות הכרת הצמיג, מערכות בטיחות ברכב, טיפים להתגברות על הסח דעת, עקרונות צפייה לתאי שטח קדימה, סמים ואלכוהול ועוד.

לאחר הפסקה קצרה, נתחלק ל-4 תחנות. כל סבב תרגול בתחנה עפ"י מס' משתתפים.

תחנת סימולטור רכב פרטי:

  • נתרגל נסיעה תחת הסח דעת, עייפות ואלכוהול, נבין את המשמעויות לכך. גם במובן החוק ובשליטה ברכב.
  1. נתרגל נסיעה תחת לחץ.
  2. עקרונות נהיגה תחת לחץ.
  3. עקרונות בחירת ציר התקדמות.
  4. התקלות פתע בחיות, ושיפור זמן תגובה.

תחנת העברת משקל:

("סלאלום"): נבצע נסיעה איטית ומהירה במעברים בן קונוסים. התרגול נועד לשפר את עבודת הידיים על ההגה ובעזרת דוושת התאוצה גם לשפר את עבודת המתלים ברכב.

תחנת בלימה וסטייה מנתיב:

נבדוק את יכולות הבלימה ברכב והימנעות מפגיעה ע"י סטייה.

תחנת עקלתון:

תרגול כניסה לתוך "נחש" קונוסים עם מכוון וללא מכוון. בנסיעה קדימה ולאחור תוך שימוש במראות.

בסיום היום אנו נכיר בשיפור הביטחון העצמי וביכולותינו לשלוט טוב יותר ברכב.

תחילת פעילות ב-09:00, סיום משוער ב- 14:00